PIEGĀDE

PIEGĀDE PIEEjAMA ARĪ TAJĀ PAŠĀ DIENĀ!

Pirmdienās - piektdienās 8:00 - 15:00
Sestdienās 9:00 - 13:00
Svētdienās un svētku dienās pēc vienošanās kartes čatā, ar piegādi ārpus Rīgas

Piegāde iespējama arī vēlāk par norādīto laiku!!!

Norādītais ir pasūtījumu pieņemšanas laiks.


Piegādes maksa nav iekļauta preces cenā!

Piegāde Rīgā bez maksas, piegāde Pierīgā - 12,00 euro, piegāde Jūrmalā - 15,00 euro, piegāde līdz 50 km no Rīgas - 30,00 euro, piegāde līdz 100 km no Rīgas - 45,00 euro, piegāde līdz 150 km no Rīgas - 60,00 euro, piegāde līdz 200 km no Rīgas - 75,00 euro.

Piegāde ārpus Rīgas darba dienās tiek nodrošināta tikai vakarā - pēc darba laika.

Sūtījuma pašizvešana - Rīga, Kronvalda bulvāris 10 - tikai pēc pasūtījuma veikšanas.


DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp SIA "Piegāde Rīgā" (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. 40203137969, juridiskā adrese: "Mazplepji", Iecavas novads, LV-3913, Latvija,

un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.


Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.


Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.


Preču pasūtīsanas kārtība

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Pasūtījumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā.

Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties, izmantojot:

- kādu no internetbankas maksājumu veidiem;

- jebkuras valsts bankas izdotu maksājumu karti;

- bankas pārskaitījumu uz AS "Swedbank" norēķinu kontu;

- pārskaitījumu uz Paypal kontu: [email protected]


Saņemot preci, Pircējam jāuzrāda piegādātājam personu apliecinošs dokuments, kas apliecina saņēmēja identitāti, un vecumu, ja tiek pasūtīts alkoholu saturošs dzēriens.


Piegādes noteikumi

Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā!

Pasūtījums tiks piegādāts uz Pircēja pasūtījumā norādīto piegādes adresi.


Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no izvēlētā piegādes veida, preces svara un izmēra - tās tiek aprēķinātas un norādītas pēc izvēlēto preču ievietošanas grozā - pie pasūtījuma noformēšanas.

Preču piegāde iespējama 1 (vienas) darba dienas laikā. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmuma pārstāvis.

Preču piegāde ar kurjeru tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses durvīm. Pircējam jānodrošina preces pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties - šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.

Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.


Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Uzņēmums ( SIA “Piegāde Rīgā”, juridiskā adrese "Mazplepji", Iecavas novads, LV-3913, tālruņa numuri: 22150650, e-pasta adrese: [email protected] ) par lēmumu atteikties no šā līguma.

Pircējam jānosūta preces atpakaļ Uzņēmumam vai jānodod to Uzņēmuma pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Uzņēmumam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Ja Picējs atsakās no šā līguma, Pircējam tiks atmaksāti visi no Pircēja saņemtie maksājumi, tajā skaitā Pircēja samaksātie piegādes izdevumi, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tiks saņemts atteikuma pieteikums.

Uzņēmums visus pircēja veiktos maksājumus, tajā skaitā par samaksātajiem piegādes izdevumiem, atgriež Pircējam oriģinālā veidā - tādā, kā pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu..

Par Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma netiks iekasēta nekāda papildus maksa.
Pircējam preces jānosūta atpakaļ uz Uzņēmuma juridisko adresi ("Mazplepji", Iecavas novads, LV-3913) ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Uzņēmumam nosūtīts atteikuma pieteikums.

Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Uzņēmumam ir tiesības aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām līdz brīdim, kad Uzņēmums ir saņēmis atgriezto preci.

Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas
Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
- preces tiek izgatavotas pēc Pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

- patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā higiēnas un kosmētikas preces, uztura bagātinātāji, kā arī elektroniskās preces - epilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
- prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

- Pircējs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm.


Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta Uzņēmumam brīvas formas Preču atteikuma pieteikums.


Privātuma Politika

Privātuma politika

Privātuma politikā ir ir aprakstīts kā SIA "Piegāde Rīgā" izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat iegādājoties preces vai pakalpojumus interneta veikalā www.piegaderiga.lv. Kad lūdzam Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai. Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat iegādājoties preci/es un izmantojot Pakalpojumu.

Personas dati

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:

 • Informāciju, kuru Jūs sniedzat veicot pasūtījumu;
 • Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt

SIA "Piegāde Rīgā" var izmantot Jūsu personas datus, lai: 

 • Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.piegaderiga.lv pieejamos pakalpojumus;
 • Pārvaldītu mājaslapu www.piegaderiga.lv;
 • Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu www.piegaderiga.lv;
 • Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
 • Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • Nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
 • Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.piegaderiga.lv.

Informācijas nodošana trešajām personām

SIA "Piegāde Rīgā" var atklāt informāciju par Jums jebkuram savam darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā. Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:   

 • Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
 • Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
 • Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).
Privāto datu aizsardzība


Visi klienta personiskie dati, apmeklējot interneta veikalu un veicot apmaksu par precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad kurjeram, lai piegādātu preci, nepieciešams zināt klienta vārdu, adresi un telefona numuru, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.

Datu aizsardzība

Datu pārraides kodēts kanāls nodrošina klienta personisko datu un bankas rekvizītu drošību. www.piegaderiga.lv mājaslapa atrodas uz serveriem, kas ir droši un aprīkoti ar modernām tehnoloģijām. 

Citi noteikumi

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.piegaderiga.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par www.piegaderiga.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi [email protected]

Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs Salidzini.lv logotips Ceno.lv